Om Quickly

Om Quickly

SCAN0005

1975 invigdes Sallybolagets tvättcentral. Den fanns i rederiets industrihus i Norrböle, ett par kilometer från Mariehamn. Det var en förhållandevis stor inrättning, som tog hand om tvätt, torkning, pressning och lagning av olika sorters textilier från rederiets fartyg och framför allt från färjorna. Driftchefen Lars Troberg.

 Så tidigt som 1977 installerades en ny tvättlinje med mangel- och vikmaskiner och dessutom en press för rockar och byxor. Detta år började man även att ta emot utomstående kunder.

Quickly Kem Tvätt har bedrivits av Anne -Maj och Olof Björkman i nuvarande lokaliteter, Strandgatan 4, sedan 1967.

I början av 1980 fyrdubblades mängden byke i landet då de stora färjorna som Viking Song, Viking Saga och Viking Sally kom. Samma år hade tvätteriet fått en ny mangellinje. Tack vare den förbättrade kapaciteten kunde man nu ta emot nya kunder som centralsjukhus, hotell och stugbyar. Antalet personal fördubblades.

År 1984 erhöll Rederiaktiebolaget Sally en ny organisation. Moderbolaget fick två primära resultatenheter, Tankfartygsenheten och Sallyfärjor, vars chefer var direkt underställda VD, som då var den nytillträdde Ingmar Ingvesgård.

Tvättcentralen underställdes Sallyfärjor, men fortsatte som en enskild resultatenhet på samma sätt som tidigare.

I december 1985 köptes kemtvättföretaget Quickly i Mariehamn för att tvättcentralen skulle kunna ta emot även kemtvätt. Nya ägaren behöll namnet Quickly Kem Tvätt. Personal- och restaurangtvätt från m/s Viking Sally som tidigare gått till ett tvätteri i riket numera sköts av Tvättcentralen och Quickly men hela tvättfunktionen koncentrerad till Mariehamn.

 

SCAN0002
SCAN0006

1990 såldes tvättcentralen till Bert Hellman och Bjarne Stenlund.

2006 såldes Quickly Tvättcentral till det internationella företaget Comforta Oy. Comforta, som är en del av Lindström-koncernen, har förvärvat hela aktiestocken i Quickly tvättcentral av de tidigare åländska ägarna Bert Hellman och Bjarne Stenlund.

Quickly kommer att fortsätta som Comfortas självständiga dotterbolag, och nuvarande verkställande direktör Bert Hellman fortsätter att leda företaget.

De nya ägarna planerar att utvidga Quicklys verksamhet genom att sköta textiltjänster för kunder från Stockholmsområdet på Åland.